Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

 

Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően a GDPR 13. cikke szerint az alábbi tájékoztatást adja.

 

1. Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei

Adatkezelő neve: K és M Ruházati Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelő képviselője: Somlayné D. Krisztina ügyvezető

Székhelye (az Adatkezelő postai elérhetősége): 1047 Budapest, Perényi Zsigmond utca 16.

E-mail címe: info@euphoriashop.hu

Honlap: www.euphoriashop.hu

Telefonszáma: +36 (20) 9881 069

 

2. Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelő üzemelteti a www.euphoriashop.hu oldalon található webshopot (a továbbiakban: Webshop), ahol női ruházati termékeket értékesít. Az adatkezelés célja a Webshopon keresztül elektronikus úton történő termék rendelés lehetővé tétele, a Webshopban történő regisztráció lehetőségének megteremtése, a Webshop működtetése, a létrejött szerződés teljesítése, ily módon termékek árusítása és szolgáltatás nyújtása, ideértve a szállítást, a számla kiállítását, a kapcsolattartást, továbbá beérkező panaszok, igények kezelését (panasz kivizsgálása, a panaszolt rendelés azonosítása, a panaszossal történő kapcsolattartás). Az egyes, konkrét célokat a 3. pont tartalmazza.

 

3. Adatok köre, az adatkezelés jogalapja

3.1. Felhasználói fiók

Célok: Webshopban történő regisztráció lehetőségének megteremtése, a Webshop működtetése, saját fiók kezelése, termék rendelés lehetővé tétele, kapcsolattartás

Személyes adatok köre

Jogalap

Felhasználónév

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Jelszó

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

E-mail cím

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Vezetéknév, keresztnév

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Lakcím

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Telefonszám

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

Szállítási cím

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, tehát az érintett hozzájárulásán alapul.

 

Az érintett a hozzájárulását a felhasználói fiók létrehozatalakor, a megfelelő checkboxra kattintással adja meg. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja is van, úgy a hozzájárulás visszavonása nem eredményezi feltétlenül a személyes adat törlését.

 

3.2. Termék vásárlása

Célok: a létrejött szerződés teljesítése, ily módon termékek árusítása és szolgáltatás nyújtása, ideértve a szállítást, a számla kiállítását, a kapcsolattartást.

Személyes adatok köre

Jogalap

E-mail cím

Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Vezetéknév, keresztnév

Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Vásárlást követően a számla kiállítása miatt az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot: általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § (számla kiállítása).

Lakcím

Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Vásárlást követően a számla kiállítása miatt az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot: általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § (számla kiállítása).

Telefonszám

Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

Szállítási cím

Vásárlást követően, a szerződés létrejöttével a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés az Adatkezelő és az érintett között létrejött (termék vásárlására és annak kiszállítására irányuló) szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

3.3. Panaszkezelés

Célok: beérkező panaszok, igények kezelése, panasz kivizsgálása, a panaszolt rendelés azonosítása, a panaszossal történő kapcsolattartás

Személyes adatok köre

Jogalap

E-mail cím

Panasztétel esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot: fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § bekezdése.

Vezetéknév, keresztnév

Panasztétel esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot: fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § bekezdése.

Lakcím

Panasztétel esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot: fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § bekezdése.

Telefonszám

Panasztétel esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, azaz az adatkezelés Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogszabályhely megjelölése, amely alapján az Adatkezelő köteles kezelni ezen adatot: fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § bekezdése.

 

4. A személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók

4.1. Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Tárhelyszolgáltató:

Szolgáltató neve: SigmaNet Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégjegyzékszám: 01-09-879863

Adószám: 13919252-2-41

Email: info@sigmanet.husupport@sigmanet.hu

Az adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A Webshopot használó, fiókot regisztráló, valamint terméket vásárló valamennyi természetes személy.

Az adatfeldolgozás célja: A Webshop elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 

4.2. Szállítás

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Megvásárolt termékek szállítása

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Szolgáltató neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Email: info@gls-hungary.com

Az adatkezelő által az adatfeldolgozó részére továbbított adatok: Vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Az érintettek köre: A Webshopon terméket vásárló valamennyi természetes személy, aki a csomagküldés lehetőségét választja.

Az adatfeldolgozás célja: A megvásárolt termékek kiszállításának lebonyolítása.

 

4.3. Fizetés

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Vásárlás végösszegének online fizetési lehetősége Barion fizetési rendszeren keresztül

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Szolgáltató neve: Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

Cégjegyzékszám: 01-10-048552

Adószám: 25353192-2-43

Email: hello@barion.hu

Az adatkezelő által az adatfeldolgozó részére továbbított adatok: Részletes kosártartalom, vásárlás végösszege, email cím, telefonszám.

Az érintettek köre: A Webshopon terméket vásárló valamennyi természetes személy, aki az online kártyás fizetés lehetőségét választja.

Az adatfeldolgozás célja: A vásárlás végösszegének kifizetése.

 

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Felhasználói fiók adatokra vonatkozóan:

Fiók regisztrálásakor az Adatkezelő hozzájárulás jogalapon addig kezeli a megadott adatokat, ameddig az érintett nem törli a fiókját, vagy vissza nem vonja a hozzájárulását. Amennyiben a regisztrált fiók törlésre kerül, úgy a megadott adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törli. Hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő törli a fiókot.

Amennyiben azonban más jogalapon történő adatkezelés van folyamatban, úgy a lent meghatározott megőrzési idő végéig az Adatkezelő kezeli a személyes adatokat.

 

5.2. Termék vásárlása esetén:

Személyes adatok köre

Megőrzési idő

E-mail cím

A szerződésből eredő igényérvényesítés lehetőségének végéig, azaz az elévülési idő végéig (5 év).

Vezetéknév, keresztnév

A szerződésből eredő igényérvényesítés lehetőségének végéig, azaz az elévülési idő végéig (5 év).

A számla kiállítására vonatkozóan: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) 8 évig kell megőrizni.

Lakcím

A szerződésből eredő igényérvényesítés lehetőségének végéig, azaz az elévülési idő végéig (5 év).

A számla kiállítására vonatkozóan: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) 8 évig kell megőrizni.

Telefonszám

A szerződésből eredő igényérvényesítés lehetőségének végéig, azaz az elévülési idő végéig (5 év).

Szállítási cím

A szerződésből eredő igényérvényesítés lehetőségének végéig, azaz az elévülési idő végéig (5 év).

 

5.3. Panaszkezelés:

A panaszokat, a felvett jegyzőkönyvet, és a panaszra adott válaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § bekezdése alapján az Adatkezelő 3 évig tárolja.

 

6. A személyes adatok megadása elmaradásának következményei

A Webshopban nem szükséges fiókot regisztrálni termékvásárláshoz, így a vásárláshoz felhasználónév és jelszó megadása nem kötelező. Ezen kívüli, fent felsorolt személyes adatok köre kötelezően megadandó, anélkül a szerződés nem tud létrejönni.

Panasz esetén a panaszos adja meg azokat az adatokat, amelyek szükségesek a panaszának kivizsgálásához, a vele való kapcsolattartáshoz.

 

7. Milyen jogai vannak az érintetteknek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbiakban összefoglaljuk az érintettek jogait a jelen adatkezelés vonatkozásában, az érintetti jogok részletes leírása a mellékletben található. Az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az érintettek jogaik gyakorlására irányuló, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket az Adatkezelő fent megadott elérhetőségei bármelyikére küldhetik (írásban postai úton, elektronikus levélben, telefonon vagy szóban).

 

a)       Az átlátható tájékoztatáshoz való jog: jelen tájékoztatóval az Adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy a személyes adatokat ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg az Érintetteket, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseikkel, panaszokkal kihez fordulhatnak.

b)      Az érintett hozzáférési joga: az érintett bármikor megkérdezheti, hogy van-e folyamatban adatkezelés rá vonatkozóan. Úgy gyakorolhatja e jogát, hogy a joggyakorlás és annak teljesítése nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

c)       A helyesbítéshez való jog: az érintett bármikor kérheti, hogy a pontatlan adatot az adatkezelő helyesbítse.

d)      A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): meghatározott esetekben az érintett kérheti, hogy az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

e)       Az adatkezelés korlátozásához való jog: meghatározott feltételek fennállása esetén az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

f)       Az adathordozhatósághoz való jog: A hozzájáruláson és a szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések vonatkozásában az érintett kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint, hogy ezeket az adatokat az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g)       A tiltakozáshoz való jog: az adatkezelés jogalapjára tekintettel ezen jog nem illeti meg az érintettet.

h)      Az automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog: az érintett kérheti, hogy ne terjedjen ki rá ilyen döntés hatálya. Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel!

i)       A jogorvoslathoz való jog: az érintett jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bíróság: az érintett a választása szerint a per az általános szabályok szerint illetékes (Fővárosi Törvényszék), valamint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu

 

Melléklet

 

Általános szabályok, joggyakorlás módja

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a GDPR 15.–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az Adatkezelő elősegíti az érintett GDPR 15.–22. cikk szerinti jogainak a gyakorlását.

Az érintettek jogaik gyakorlására irányuló, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket az Adatkezelő fent megadott elérhetőségei bármelyikére küldheti az érintett (írásban postai úton, elektronikus levélben vagy szóban).

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással kapcsolatos GDPR 15.–22. cikk szerinti kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az érintett GDPR 15.–22. cikk szerinti kérelmére vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

a)      Az átlátható tájékoztatáshoz való jog

Jelen tájékoztatóval az Adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy a személyes adatokat ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg az érintetteket, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseikkel, panaszokkal kihez fordulhatnak.

 

b)      Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)           az adatkezelés céljai;

b)          az érintett személyes adatok kategóriái;

c)           azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)          adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)           az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Munkáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)           valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)          ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)          automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

c)      A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

d)      A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)           a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)          az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)           az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)          a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)           a személyes adatokat az Adatkezelőnek az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f)           a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fenti két bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a)           a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)          a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c)           a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)          a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy

e)           jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

e)      Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)           az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)          az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)           az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)          az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fenti bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

f)       Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)           az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b)          az adatkezelés automatizált módon történik.

 

g)      A tiltakozáshoz való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

h)      Az automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fenti rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

-        az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

-        meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

-        az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

i)       Jogorvoslathoz való jog

 

1.       A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: https://naih.hu/cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

2.       A bírósági jogorvoslathoz való jog

2.1.           Adatkezelővel szembeni jogorvoslat:

Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen perek Magyarországon a törvényszékek hatáskörébe tartoznak. A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) általános illetékességi szabályai (Adatkezelő székhelye) (Pp. 25. §) mellett a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 

2.2.          Felügyeleti hatósággal szembeni jogorvoslat:

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.